0

03 08 60 15.10.2020

Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление