0

03-08-58_03.09.2021

Разработване, внедряване и поддръжка на информационна система, обезпечаваща предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим