C

crc-net-quality

Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет