0

03-08-62_15.10.2020

Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет