ESB

Надграждане на интеграционния слой на Единния модел и гарантиране на работоспособността му.