WSDL_eDelivery_v1

WSDL_eDelivery_v1

Надграждане на интеграционния слой на Единния модел и гарантиране на работоспособността му.