N

NPPD-INSPIRE

Изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)