Skip to content
eIDAS-node-Bulgaria

eIDAS-node-Bulgaria

Развитие на eIDAS възела, интеграция с еIDAS възлите на другите държави - членки на ЕС, както и осигуряването на достъп до ЕАУ