Skip to content
9

95-00-19-2

Project ID: 317

Създаване на техническа обезпеченост за интеграция чрез сигурни и надеждни средства и инструменти на системите на НАЦИД със системите на висшите училища и научните организации