9

95-00-57-06.12.2021

Надграждане на Регистъра на действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти с нов модул Национална електронна студентска карта