Skip to content
N

nrnm

Развитие на „НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА“ – с цел добавяне на нови функционалности и миграция на платформата