0

08-81-14.07.2021

Развитие на „Национален регистър на населените места“ – с цел добавяне на нови функционалности и миграция на платформата