N

NSSI-Establishment-of-electronic-exchange-of-social-securityinformation-between-Bulgaria-and-EU

„Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между Република България и ЕС“ за изпълнение на споразумение с агенцията към Европейската комисия - INEA - № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568