Skip to content

Explore projects

 • BPO / bpo-eservices / 90-00-28

  European Union Public License 1.2

  "Технологична модернизация и функционално надграждане на електронните услуги на Патентно ведомство на Република България чрез разработка и интегриране на нови електронни услуги и разширяване функционалността на съществуващи услуги“

  Updated
  Updated
 • CRC / crc-islr / 03 08 60 15.10.2020

  European Union Public License 1.2

  Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление

  Updated
  Updated